• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaPodmioty gospodarczeRachunki Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

 • Rachunek powierniczy jest sposobem zabezpieczenia umowy zawartej pomiędzy Klientami Banku (np. deweloperami) i ich kontrahentami. Służy do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych posiadaczowi rachunku (Powiernikowi) przez osoby trzecie (Powierzających).

  Jest to optymalne rozwiązanie w przypadkach, gdy środki przeznaczone na realizację transakcji powinny podlegać ścisłej kontroli, gdyż zabezpiecza strony transakcji przed nie wywiązywaniem się z warunków umowy przez którąkolwiek ze stron.

  Kluczową funkcjonalnością Rachunku Powierniczego jest ochrona prawna zgromadzonych środków, które zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa bankowego nie podlegają  zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko posiadaczowi rachunku, a także w przypadku ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku, środki te podlegają wyłączeniu z masy upadłości.

 • Korzyści

  Rachunek powierniczy to:

  •    gwarancja bezpieczeństwa środków dla powierzającego
  •    zabezpieczenie przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym posiadacza rachunku (powiernika)
  •    ścisła kontrola wydatkowanych środków pieniężnych
  •   na rachunku mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku, na podstawie  odrębnej umowy, przez osobę trzecią

   
  Formularze do pobrania
   
  Korzyści

  Rachunek powierniczy to:

  •    gwarancja bezpieczeństwa środków dla powierzającego
  •    zabezpieczenie przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym posiadacza rachunku (powiernika)
  •    ścisła kontrola wydatkowanych środków pieniężnych
  •   na rachunku mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku, na podstawie  odrębnej umowy, przez osobę trzecią

   
  Formularze do pobrania