• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaPodmioty gospodarczeKredytyGwarancje i poręczenia

Gwarancje i poręczenia

 • Nadsański Bank Spółdzielczy udziela gwarancji i poręczeń w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umów określonych w zleceniu gwarancji lub poręczenia. Oferta Banku obejmuje gwarancje wadialne (przetargowe), dobrego wykonania umowy, spłaty kredytu, pożyczki, rat leasingowych oraz spłaty zobowiązań  z innych tytułów. Jednym z warunków udzielenia gwarancji lub poręczenia jest posiadanie rachunku bieżącego w Nadsańskim Banku Spółdzielczym.

 • Korzyści

  Gwarancja bankowa to:
  •    wzrost wiarygodności firmy w obrocie gospodarczym
  •    warunki gwarancji dopasowane do potrzeb firmy
  •    przesunięcie w czasie konieczności angażowania własnych środków
  •    poprawa bieżącej płynności finansowej firmy
  •    pewność wierzyciela i dłużnika, że zobowiązanie zostanie zrealizowane

   
   
  Korzyści

  Gwarancja bankowa to:
  •    wzrost wiarygodności firmy w obrocie gospodarczym
  •    warunki gwarancji dopasowane do potrzeb firmy
  •    przesunięcie w czasie konieczności angażowania własnych środków
  •    poprawa bieżącej płynności finansowej firmy
  •    pewność wierzyciela i dłużnika, że zobowiązanie zostanie zrealizowane