• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaRolnicyUbezpieczeniaUbezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

 • Oferta Nadsańskiego Banku Spółdzielczego obejmuje szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych dobrowolnych i obowiązkowych. Mając na uwadze kompleksową obsługę Klienta Bank oferuje ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, rolne, osobowe (NNW i koszty leczenia) oraz OC. Dla Klientów Nadsańskiego Banku Spółdzielczego mają zastosowanie liczne zniżki składek ubezpieczeniowych.

  Na szczególną uwagę zasługuje Pakiet AGRO oraz ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa.

  Pakiet AGRO obejmuje:
  •    ubezpieczenie agro-casco maszyn rolniczych (sprzętu)
  •    ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  •    ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
  •    ubezpieczenie ochrony prawnej

  Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa obejmuje straty ilościowe w plonie roślin uprawnych powstałe w wyniku huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi, suszy, ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych. Zaletą ubezpieczenia jest dofinansowanie budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Korzyści

  Ubezpieczenia majątkowe to:
  •    zminimalizowanie strat materialnych z tytułu zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych
  •    możliwość pozyskania dofinansowania z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej
  •    obniżone składki ubezpieczeniowe dla Klientów Banku
  •    poczucie bezpieczeństwa
  •    proste i szybkie procedury likwidacji szkody

   
  Partnerzy

  Obecnie Nadsański Bank Spółdzielczy współpracuje z:

  •    Concordia Polska TUW
  •    Concordia Capital S.A.
   

   
   
  Korzyści

  Ubezpieczenia majątkowe to:
  •    zminimalizowanie strat materialnych z tytułu zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych
  •    możliwość pozyskania dofinansowania z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej
  •    obniżone składki ubezpieczeniowe dla Klientów Banku
  •    poczucie bezpieczeństwa
  •    proste i szybkie procedury likwidacji szkody

   
  Partnerzy

  Obecnie Nadsański Bank Spółdzielczy współpracuje z:

  •    Concordia Polska TUW
  •    Concordia Capital S.A.