• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaRolnicyOszczędności i inwestycjeFundusze inwestycyjneJednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

 • Nadsański Bank Spółdzielczy prowadzi sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Mając na uwadze potrzeby i preferencje Klientów Bank oferuje produkty o zróżnicowanym zaangażowaniu kapitału i poziomie ryzyka. Fundusze inwestycyjne to alternatywna forma oszczędzania szczególnie dla podmiotów, które pragną osiągać zyski bez konieczności podejmowania samodzielnych decyzji. Inwestowanie za pośrednictwem Banku zapewnia szeroki dostęp do instrumentów rynku finansowego i kapitałowego oraz profesjonalne zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi.

 • Korzyści

  Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych to:
  •    możliwość zgromadzenia dużego kapitału przy angażowaniu niewielkich środków pieniężnych
  •    możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków
  •    zarządzanie oszczędnościami przez specjalistów
  •    szerokie możliwości inwestycyjne

   
   
  Korzyści

  Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych to:
  •    możliwość zgromadzenia dużego kapitału przy angażowaniu niewielkich środków pieniężnych
  •    możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków
  •    zarządzanie oszczędnościami przez specjalistów
  •    szerokie możliwości inwestycyjne