• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaPodmioty gospodarczeKredytyKredyty obrotoweKredyt płatniczy

Kredyt płatniczy

 • Kredyt płatniczy to rodzaj kredytu obrotowego udzielanego posiadaczom rachunku bieżącego charakteryzującego się systematycznymi wpłatami przez okres co najmniej 1 roku. Kredyt płatniczy może być przeznaczony na sfinansowanie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie bieżących potrzeb pojawiających się nagle. Zobowiązania firmy finansowane kredytem płatniczym mogą dotyczyć doraźnych potrzeb takich jak płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług lub pokrycia gwarancji i poręczeń. Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 30 dni.

 • Korzyści

  Kredyt płatniczy to:
  •    możliwość sfinansowania krótkoterminowych i nagłych potrzeb
  •    poprawa wizerunku firmy poprzez terminowe regulowanie zobowiązań
  •    szybka decyzja kredytowa 
  •    minimum formalności

   
  Prowizje i opłaty
  Formularze do pobrania
   
  Korzyści

  Kredyt płatniczy to:
  •    możliwość sfinansowania krótkoterminowych i nagłych potrzeb
  •    poprawa wizerunku firmy poprzez terminowe regulowanie zobowiązań
  •    szybka decyzja kredytowa 
  •    minimum formalności

   
  Prowizje i opłaty
  Formularze do pobrania