• Facebook
Wybierz grupę

Kredyt obrotowy

 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Kredyt obrotowy może być udzielany na finansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami czy też na należności z tytułu podatku VAT. Nadsański Bank Spółdzielczy udziela  krótko- i średnioterminowych kredytów obrotowych.

 • Korzyści

  Kredyt obrotowy to:
  •    utrzymanie płynności finansowej firmy
  •    maksymalizacja sprawności działania firmy
  •    warunki dostosowane do potrzeb i możliwości firmy
  •    dogodna forma udostępnienia środków
  •    terminy spłat uzależnione od cyklu obrotowego działalności firmy
  •    elastyczne formy zabezpieczeń dostosowane do możliwości Klienta

   
  Prowizje i opłaty
  Formularze do pobrania
   
  Korzyści

  Kredyt obrotowy to:
  •    utrzymanie płynności finansowej firmy
  •    maksymalizacja sprawności działania firmy
  •    warunki dostosowane do potrzeb i możliwości firmy
  •    dogodna forma udostępnienia środków
  •    terminy spłat uzależnione od cyklu obrotowego działalności firmy
  •    elastyczne formy zabezpieczeń dostosowane do możliwości Klienta

   
  Prowizje i opłaty
  Formularze do pobrania