• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaKlienci indywidualniOszczędności i inwestycjeInwestycjeJednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

 • Nadsański Bank Spółdzielczy prowadzi sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. oraz BPS TFI S.A. Mając na uwadze potrzeby i preferencje Klientów Bank oferuje produkty o zróżnicowanym zaangażowaniu kapitału i poziomie ryzyka. Fundusze inwestycyjne to alternatywna forma oszczędzania szczególnie dla osób, które pragną osiągać zyski bez konieczności podejmowania samodzielnych decyzji. Inwestowanie za pośrednictwem Banku zapewnia szeroki dostęp do instrumentów rynku finansowego i kapitałowego oraz profesjonalne zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi.

 • BPS TFI S.A.

  Korzyści:

  - gwarancja profesjonalnego zarządzania;

  - wysoka płynność i elastyczność inwestycji - szybki dostęp do zgromadzonych środków;

  - możliwość dywersyfikacji portfela;

  - odroczony podatek od zysków kapitałowych, tzw. ,,podatek Belki". Możliwość zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami w obrębie jednego funduszu bez ponoszenia kosztów podatkowych. Podatek naliczany jest dopiero w  momencie odkupienia jednostek uczestnictwa lub konwersji środków do drugiego funduszu;

  - jednostki uczestnictwa w funduszu mogą być przedmiotem zastawu, np. jako zabezpieczenia kredytu;

  - środki zgromadzone w funduszu podlegają dziedziczeniu.

  Szczegółowe informacje: http://bpstfi.pl

   

   

   
  Union Investment TFI S.A.

  Korzyści:

  -  możliwość zgromadzenia dużego kapitału przy angażowaniu niewielkich środków pieniężnych

  -  możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków

  -  zarządzanie oszczędnościami przez specjalistów

  -  szerokie możliwości inwestycyjne

  Szczegółowe informacje: https://www.union-investment.pl/

   
   
  BPS TFI S.A.

  Korzyści:

  - gwarancja profesjonalnego zarządzania;

  - wysoka płynność i elastyczność inwestycji - szybki dostęp do zgromadzonych środków;

  - możliwość dywersyfikacji portfela;

  - odroczony podatek od zysków kapitałowych, tzw. ,,podatek Belki". Możliwość zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami w obrębie jednego funduszu bez ponoszenia kosztów podatkowych. Podatek naliczany jest dopiero w  momencie odkupienia jednostek uczestnictwa lub konwersji środków do drugiego funduszu;

  - jednostki uczestnictwa w funduszu mogą być przedmiotem zastawu, np. jako zabezpieczenia kredytu;

  - środki zgromadzone w funduszu podlegają dziedziczeniu.

  Szczegółowe informacje: http://bpstfi.pl

   

   

   
  Union Investment TFI S.A.

  Korzyści:

  -  możliwość zgromadzenia dużego kapitału przy angażowaniu niewielkich środków pieniężnych

  -  możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków

  -  zarządzanie oszczędnościami przez specjalistów

  -  szerokie możliwości inwestycyjne

  Szczegółowe informacje: https://www.union-investment.pl/