• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaKlienci indywidualniOszczędności i inwestycjeInwestycjePlan Systematycznego Oszczędzania Ziarnko do Ziarnka

Plan Systematycznego Oszczędzania Ziarnko do Ziarnka

 • Plan Systematycznego Oszczędzania „Ziarnko do Ziarnka” to długoterminowe oszczędzanie przez okres minimum 5 lat. Podstawową zaletą planu jest możliwość zgromadzenia dużego kapitału poprzez systematyczne niewielkie wpłaty. Taki sposób inwestowania   pozwala zebrać środki pieniężne na edukację dziecka, dodatkową emeryturę albo realizację innych potrzeb oszczędzającego. Plan „Ziarnko do Ziarnka” oparty jest na subfunduszu Stabilny Wzrost, który charakteryzuje się średnim poziomem wahania wartości inwestycji.

 • Korzyści

  Plan Systematycznego Oszczędzania „Ziarnko do Ziarnka” to:
  •    możliwość zgromadzenia dużego kapitału przy angażowaniu niewielkich środków pieniężnych
  •    minimalna wpłata miesięczna już od 100 zł
  •    możliwość zmiany częstotliwości wpłat oraz wysokości
  •    50% zniżki  w opłacie manipulacyjnej
  •    możliwość kontynuacji inwestycji na preferencyjnych warunkach po upłynięciu zadeklarowanego okresu oszczędzania
  •    systematyczne wpłacanie niewielkich kwot zmniejsza wahania wartości całej inwestycji

   
   
  Korzyści

  Plan Systematycznego Oszczędzania „Ziarnko do Ziarnka” to:
  •    możliwość zgromadzenia dużego kapitału przy angażowaniu niewielkich środków pieniężnych
  •    minimalna wpłata miesięczna już od 100 zł
  •    możliwość zmiany częstotliwości wpłat oraz wysokości
  •    50% zniżki  w opłacie manipulacyjnej
  •    możliwość kontynuacji inwestycji na preferencyjnych warunkach po upłynięciu zadeklarowanego okresu oszczędzania
  •    systematyczne wpłacanie niewielkich kwot zmniejsza wahania wartości całej inwestycji