• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaKlienci indywidualniOszczędności i inwestycjeTerminowe lokaty oszczędnościowe

Terminowe lokaty oszczędnościowe

  • Terminowa lokata oszczędnościowa służy do przechowywania środków pieniężnych przez czas określony w umowie z Bankiem. Bank otwiera i prowadzi rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Środki pieniężne ulokowane w Nadsańskim Banku Spółdzielczym to przede wszystkim zysk i bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału.